REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

W maju 2014r. oddano do użytkowania nowo wybudowany obiekt oraz zmodernizowane pomieszczenia powstałe w wyniku realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii”. Stanowią one bazę do realizacji kształcenia praktycznego z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania. W jej skład wchodzi 11 specjalistycznych pracowni wyposażonych w maszyny, urządzeni i sprzęt. Prowadzone w pracowniach kształcenie zawodowe praktyczne ukierunkowana jest na nabycie kwalifikacji zawodowych głównie wiążących się z umiejętnościami korzystania z nowoczesnych technik i technologii wytwarzania. W ciągu roku kształceniem zawodowym objętych jest co najmniej 750 uczniów rzeszowskich szkół zawodowych kształcących się w zawodach związanych z branżami: mechaniczną, mechatroniczną, lotnicza samochodową, samochodową i elektryczno-elektroniczną.

Powstała infrastruktura wykorzystywana jest również do realizacji szkoleń pracowników przedsiębiorstw. Podnoszenie kwalifikacji związane jest z nowoczesnymi technikami wytwarzania. Działanie to realizuje tzw. operator zewnętrzny, jest nim firma INNpuls sp.z.o.o. Roczne wsparciem objętych jest 60 pracowników przedsiębiorstw.

Pracownie:

Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania

Pracownia nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie

Pracownia komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania

Pracownia komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości

Pracownia obróbki cieplnej

Pracownia spajania i cięcia metali z warsztatem przygotowania złącz próbnych

Pracownia nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych

Pracownia badań materiałowych

Pracownia nowoczesnej obróbki blach

Pracownia mechatroniki

Pracownia nowoczesnych powłok lakierniczych