Kadra

Kadra dydaktyczna i pracownicy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie

Piotr Pukała – dyrektor CKP, nauczyciel z zakresu elektroniki

Roman Paśko – wicedyrektor CKP, nauczyciel z zakresu spawalnictwa

Małgorzata Kamińska – główny księgowy

Krzysztof Pelc – kierownik Warsztatów Samochodowych „Sawas”, nauczyciel z zakresu obróbki mechanicznej

Tomasz Buszta – zastępca kierownika Warsztatów Samochodowych „Sawas”, nauczyciel z zakresu obsługi technicznej pojazdów

Jan Napora – zastępca kierownika Warsztatów Samochodowych „Sawas”, nauczyciel z zakresu obróbki mechanicznej

Maria Drzał – specjalista ds. księgowości

Anna Smolińska– samodzielny referent

Alicja Wajda – specjalista ds. osobowych

Janusz Gmyrek – spawacz

Andrzej Gorlowski – kierowca

Wojciech Inglot – majster

Janusz Mrzygłód – konserwator

Adam Oczoś – magazynier

Alicja Sopel – sprzątaczka

Anastazja Opalińska – samodzielny referent ds. administracyjnych

Bogdan Orybkiewicz – specjalista ds. metalowo-samochodowych

Tadeusz Baran – kierownik sekcji

Roman Jeż – konserwator

Anna Żelazko – sprzątaczka

Grzegorz Sznaj – instruktor nauki jazdy

Zbigniew Zagrodnik – informatyk

Nauczyciele:

Barański Roman – obróbka ręczna metali i tworzyw sztucznych

Bereś Zbigniew – pracownia mechatroniki, montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej,

Błoniarz Piotr – technika wykonywania modułów elektronicznych, technika lutowania przewodów, obróbka ręczna

Budziński Andrzej – roboty murarskie i ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe

Buszta Tomasz – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Depa Ireneusz – naprawa podwozi, weryfikacja i naprawa nadwozi, diagnostyka pojazdów samochodowych

Duda Wojciech – obsługa techniczna samochodu, naprawa silników,

Franczykowski Franciszek – wykonywanie wybranych operacji obróbki skrawaniem, wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem

Fudali Dariusz – obsługa aparatury diagnostycznej, prace monterskie podczas obsługi pojazdów samochodowych

Gąsior Andrzej – montaż urządzeń elektrycznych, technika lutowania przewodów, pracownia mechatroniki

Gral Krzysztof – obróbka mechaniczna, obróbka ręczna

Hadera Mirosław – obróbka mechaniczna, obróbka ręczna

Hołota Marek – obsługa akumulatorów, instalacja dodatkowego wyposażenia, obsługa samochodowej aparatury diagnostycznej

Iwiński Damian – obróbka ręczna, pomiary warsztatowe

Kozak Eugeniusz – naprawa silników i obsługa techniczna silników

Krawczyk Jacek – badania kontrolne, naprawa silników, obsługa techniczna samochodów

Kuźniar Waldemar – obsługa akumulatorów, prądnic i rozruszników

Łakomy Grzegorz – projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Majdosz Władysław – wykonywanie wybranych operacji obróbki skrawaniem, wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem

Michnia Dorota – montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej,

Piękoś Piotr – miernictwo samochodowe, obsługa i regulacja samochodowych urządzeń elektrycznych

Pochwat Janusz – naprawa silników, demontaż i weryfikacja, połączenia nierozłączne

Pochwat Patryk – naprawa silników, demontaż i weryfikacja, połączenia nierozłączne

Reguła Sylwia – programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Rybak Zbigniew – diagnostyka układów elektronicznych, obsługa techniczna samochodów, obsługa aparatury diagnostycznej i układów zapłonowych

Rządeczka Andrzej – roboty murarskie i ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe

Sala Jan – roboty wykończeniowe

Skawina Tomasz – montaż, naprawa i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Sopel Czesław – obróbka ręczna, remont maszyn i urządzeń

Szela Jan – prace monterskie, obsługa pojazdów samochodowych

Śpiewla Piotr – technika lutowania przewodów, urządzenia automatyki przemysłowej

Trojanowski Ireneusz – naprawa samochodów, obsługa techniczna

Urbański Zenon – technika lutowania przewodów, montaż urządzeń elektrycznych

Wiśniewski Grzegorz – naprawa podwozi, naprawa silników, prace monterskie podczas obsługi pojazdów samochodowych

Wisz Mariusz – obróbka ręczna, montaż mechaniczny

Wywrocki Władysław – projektowanie przy użyciu programu AUTO-CAD

Zieliński Łukasz – programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie