Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie bez względu na wykształcenie. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram kwalifikacyjnego kursu zawodowego MG.19 – semestr 3

Harmonogram KKZ MG.19