Zajęcia dydaktyczne

Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zajęcia dydaktyczne na podstawie umów z rzeszowskimi szkołami zawodowymi:

 1. Zespołem Szkół Samochodowych
 2. Zespołem Szkół Mechanicznych
 3. Zespołem Szkół Elektronicznych
 4. Zespołem Szkół Energetycznych
 5. Zespołem Szkół Technicznych
 6. Zespołem Szkół Nr 1
 7. Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego

 

Uczniowie odbywający zajęcia korzystają z nowocześnie wyposażonych pracowni. Pomieszczenia i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie spełniają najwyższe wymagania dotyczące placówek oświatowych. Pracownie, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Centrum realizuje kształcenie zawodowe praktyczne na podstawie przedmiotowych programów nauczania i programów o strukturze modułowej w następujących zawodach:

 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik lotniczy
 • technik awionik
 • technik elektronik
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik urządzeń sanitarnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektryk
 • ślusarz
 • lakiernik

 

W trakcie nauki istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności:kursu prawa jazdy, uprawnień elektrycznych SEP, certyfikatów w kształceniu zawodowym.