Warsztaty Mechaniczno-Elektryczno-Budowlane

Warsztaty Mechaniczne-Elektryczno-Budowlane prowadza kształcenie zawodowe praktyczne realizowane na podstawie przedmiotowych programów nauczania i programów o strukturze modułowej. Zajęcia w warsztatach odbywają uczniowie szkół rzeszowskich: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Energetycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, w następujących zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik awionik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawających, elektryk, ślusarz.

Zajęcia obywają się w specjalistycznych pracowniach z wyposażeniem pozwalającym na pełna realizacje programów nauczania z zakresu zajęć praktycznych.

IMG_20180222_083406      IMG_20180222_082501

IMG_20180222_081839      IMG_20180222_081748

 

 

Dodatkowa formą działalności jest wykonywanie usług w branży elektrycznej i mechanicznej i budowlanej.

Kontakt z nami

Kierownik warsztatów
17 85-043-18

Biuro techniczne
17 85-043-16