Dokumenty

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie STATUT-Centrum Kształcenia Zawodowego

WSO Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie [WSO]

WSO_KKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie [WSO_KKZ]

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tabela wysokości Świadczeń Socjalnych Tabele wysokości świadczeń socjalnych

Regulamin Pracy Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie Regulamin pracy

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego