Dokumenty

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie STATUT-Centrum Kształcenia Zawodowego

WSO Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie [WSO]

WSO_KKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie [WSO_KKZ]

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin (428 pobrań)

Regulamin Pracy Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie Regulamin pracy (375 pobrań)

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego (11 pobrań)