Ośrodek egzaminacyjny

Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jest przeprowadzany od 2004 roku. Z dniem1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły szereg zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym w egzaminie. Obecna jego nazwa to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W ramach danego zawodu wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje. Centrum Kształcenia Praktycznego przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe -cześć praktyczna, na w pełni wyposażonych stanowiskach egzaminacyjnych. Placówka posiada upoważnienie do przeprowadzania egzaminów w kwalifikacjach:

 • B.08 – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • B.09 – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • E.03 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.06 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • M.24 – Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
 • M.28 – Wykonywanie prac lakierniczych

 

Miejsca przeprowadzania egzaminów:

Warsztaty Mechaniczno-Elektryczno-Budowlane, Rzeszów ul. Hetmańska 45b

Warsztaty Samochodowe „Sawas” Rzeszów ul. Warszawska 26a