O nas

Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie jest placówką oświatową powołaną Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 marca 2000 r. Zgodnie z statutem prowadzimy szereg zajęć związanych z kształceniem zawodowym. Współpracując ze szkołami, Centrum prowadzi działalność edukacyjną następujących branżach:

  • mechanicznej
  • mechatronicznej
  • elektrycznej
  • elektronicznej
  • samochodowej
  • budowlanej


onas_1

Zajęcia edukacyjne odbywają się pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry w dwóch obiektach warsztatowych na terenie miasta Rzeszowa.

onas_2

Młodzież trafiająca do Centrum odbywa zajęcia objęte kształceniem zawodowym praktycznym w specjalistycznych pracowniach.

onas_3

Aktualnie w Centrum znajduje się 60 pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny, które są systematycznie modernizowane pod kątem specyfiki realizowanych zajęć.

 

onas_6

Nauczyciele Centrum posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

onas_7

Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe. Centrum dostosowuje swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy współpracując z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

onas_12

Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi również działalność usługową w w/w branżach. W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

a) obróbki ręcznej i montażu mechanicznego

b) obróbki skrawaniem

c) spawalnictwa

d) napraw samochodowych

e) badań kontrolnych i diagnostycznych

f) prac ogólno-budowlanych i wykończniowych

g) wykonawstwa instalacji elektrycznych