Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego MG.19

W zakładce Kursy/Kwalifikacyjne kursy zawodowe zamieszczono harmonogram zajęć KKZ MG.19 w semestrze 3