Odbiór zaświadczeń ukończenia KKZ MG.19

       Informujemy, że w sekretariacie CKZ Rzeszów, w godzinach od 7.00 do 14.00, są do odebrania zaświadczenia ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – Kwalifikacja MG.19