Śp. Krzysztof Pelc

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci naszego kolegi, nauczyciela i kierownika Warsztatów Samochodowych Sawas
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie  – Krzysztofa Pelca.

Pogrzeb Śp. Krzysztofa Pelca odbędzie się we wtorek o godz. 14:00. Połączmy się w tym czasie we wspólnej modlitwie.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają: Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie.