Prezentacja techniki łączeniowej WAGO

W dniu 30 listopada 2021r. został przeprowadzony pokaz techniki łączeniowej w samochodzie prezentacyjnym (mobilnym laboratorium), zrealizowany przez firmę WAGO. W ramach prezentacji zostały omówione i pokazane różne elementy i techniki łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych. Zostały również przeprowadzone doświadczenia pokazujące wytrzymałość złączek w ekstremalnych warunkach, takich, jak wystąpienie zwarcia w instalacji elektrycznej bądź narażenie złączek na drgania o zmiennej częstotliwości. Na końcu zapoznano słuchaczy się z ofertą produktową firmy WAGO.

Prezentacje i pokazy rozpoczęły się o godz. 10:00 i zostały przeprowadzone w czterech jednogodzinnych sesjach, w których uczestniczyli uczniowie ostatnich i przedostatnich klas szkół średnich: klasa 4at i 4bt technik mechatronik z Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, 3aTg technik mechatronik z Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie oraz klasa 3cg technik mechanik z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, jak również kilku nauczycieli praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie.

Do realizacji pokazu zostało przygotowane odpowiednie miejsce na parkingu CKZ oraz zapewniony dostęp do energii elektrycznej. Podczas prezentacji opiekę i nadzór nad uczniami sprawowali nauczyciele CKZ.